DAT EFFIKASYON: 24 OUT 2023
NON KAMPAY: MIGUEL “EL SKIPPER” QUINTERO – POU MAJIRA KONTE MIAMI-DADE
KAMPAY EMAIL: CAMPAIGN@SKIPPER4MAYOR.COM

TANPRI LI TÈM AK KONDISYON UTILIZASYON SA YO AK ATANSYON. LÈ OU AKSÈ OSWA ITILIZE SITE SA A, OU DAKÒ POU W OBLIJE AK TÈM AK KONDISYON YO DEKRI LA AK TOUT TÈM AK REFERANS YO ENKÒPPE. SI OU PA DAKÒ AK TOUT TÈM SA YO, PA ITILIZE SITE SA A.

Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?